Symboldagar

Symboldagar är kortare eller längre symbolpedagogiska kurser uppbyggda kring ett tema som löper under en termin eller ett helt år. Under symboldagarna blandar vi symboliska uttrycksformer som måleri, berättelser, danser, rörelser och meditation. De representerar olika vägar till vårt inre.

När vi kommer i kontakt med skapande inspiration, den gudomliga gnistan, händer det något i själen. Vi går in i flow fria från omvärldens förväntningar.

Tillsammans skapar vi ett meditativt yttre och inre rum där var och en målar och fångar i ord, i kontakt med sitt eget inre. Under reflektionsfasen ges sedan möjlighet att dela sina tankar med gruppen. Genom att uttrycka sig i tal kring det egna skapandet kommer ofta en ny dimension till där vi både blir betraktaren och samtidigt  är vår bild eller berättelse. Att de inre bilderna handlar om den egna personen och det egna livet blir allt mer tydligt i skapandeprocessens olika led. På så vis blir skapandet en klargörande och resursinriktad process där vi finner vägar till självinsikt. Symbolpedagogik handlar om att lära känna sig själv och också att få stöd att vara den man är.

Temana vi arbetar med hämtas ur folksagor, myter, olika livsfilosofiska system samt ur naturens rika skattkammare. Exempel på kurser som jag håller:

  • Kvinna, gudinna, skaparinna – möte med dina inre gudinnor

  • Livsträdet – från rötterna till kronan

  • Sagor för din själ 1 – sagan som läkekraft och visdom

  • Sagor för din själ 2 – sagans alkemi

  • Sagor för din själ 3 -  den kvinnliga initiationen

  • Måla hjärtats bilder

  • Upptäck den Du är

Kursbeskrivning

Kvinna – gudinna – skaparinna.

En kurs med fokus på den kvinnliga energin. Vi lär om de feminina aspekterna och principerna. I symbolgrupp utforskar vi gudinnan och hennes gåvor. Vi lyssnar, dansar och mediterar. Vi skapar, samtalar och stärker den kvinnliga närvaron inom oss själva.

Fyra tillfällen a´ 4 ½ tim, totalt 18 timmar.

Livsträdet

Livsträdet är en gammal mycket stark symbol för livskraft. Den förekommer inom olika trossystem och kan sägas representera föreningen mellan himmel och jord, mellan det vardagliga och vårt andliga liv. Livsträdet kan också stå symbol för människans medvetandeutveckling. Den här kursen, som pågår under ett års tid, har som underrubriker och begrepp att arbeta kring:

Rötterna – stabilitet och trygghet, Flödet – inspiration och lek, Viljekraften – livsenergi och urskillning, Hjärtat – kärlek och medkänsla, Vårt sanna uttryck – att stå för den vi är, Det inre ögat – klarsyn, Kronan – helhet, Livsträdet – den egna livsvägen, en hel människa. 
En kurs med inspiration från yogafilosofins chakrautveckling.

Åtta tillfällen a´ 4 ½ tim, totalt 36 timmar.

Sagor för din själ, del 1 och 2

Folksagorna speglar livsfilosofiska frågor som vi människor ställs inför, de hjälper oss vid övergångar, brytpunkter i livet, de visar vägen till utveckling och helande. Genom sagorna återknyter vi till vår själ och till de såväl andliga gåvor vi fått, som de jordnära spörsmål vi brottas med.

Vid varje tillfälle lyssnar vi till en saga, mediterar, målar, skriver, gör enkla ritualer och samtalar. Vi lyser upp inre kammare, hittar resurser och får förnyad styrka att ta itu med det som känns angeläget för oss själva. De inre bilderna berör och väcker känslor till liv. De hjälper oss att se och förstå oss själva, samt livets villkor, på ett djupare plan.

Åtta tillfällen a´ 4 ½ tim, totalt 36 timmar.

Sagor för din själ, del 3

Här får vi följa en kvinnas hela livsprocess genom sagans symboliska språk. Vi lär känna enskilda element i psyket, som i sagan gestaltas av kungen och drottningen, trädgårdsmästaren, djävulen, skogen och den långa vandringen. Vi betraktar den egna livsprocessen och skapar egna berättelser.

Sju tillfällen a´ 4 1/2 tim, totalt 31,5 timmar.

Måla hjärtats bilder

Mod att följa hjärtat, hängivenhet inför min livsuppgift, hur ser kärleken ut och vilka vägar tar den? Vilka drömmar har jag begravt - vad vill jag ge kraft till? Vi målar energibilder och låter de egna uttrycken tala. Dubbelheten inom oss - hur visar den sig - i drömmar, bilder och val vi gör? I denna kurs, som sträcker sig över en termin, penetrerar vi olika teman med hjälp av folksagor, guidade meditationer och egna berättelser.

Fyra tillfällen a` 4 1/2 tim, totalt 18 timmar.

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se