Skapande dialog – en kreativ väg till inre växande

Du är välkommen i enskilda symbolsessioner där vi med hjälp av meditativa övningar, spontant måleri och reflektioner närmar oss dina inre bilder, berättelser och drömmar. Vi tar även hjälp av symbolspråket i saga- och mythoskort samt tarotsymbolik, som alltsammans stimulerar fantasin och vårt kreativa tänkande.

Den inre dialogen och de intuitiva bilderna lyfter fram sidor hos oss som vi oftast inte är medvetna om. De klargör våra värderingar och hur vi lever våra liv. Vi får möjlighet att ta hand om försummade delar, utvecklingspotentialer som slumrar inom oss.

De symboliska uttryckssätten är stigfinnare och pekar på nya möjligheter i livet. När det fungerar som bäst får vi överblick och finner det meningsfulla  i tillvaron.

I skapande dialog tar Du upp frågeställningar som du har, såväl existentiell problematik som vardagsnära frågor. Du kan välja att fokusera på ett tema eller ett problem som du önskar lösa, du kan också välja att arbeta förutsättningslöst med din egen symbolvärld som ett led i din personliga utveckling.

Jag som coachar dig har lång erfarenhet av symboliska vägar till hälsa och växande.

Ida Marie Borgström, symbolpedagog med terapeutisk inriktning,

0703 66 67 69, 013 21 15 56, 0491 62010

idamarie@symbolrummet.se

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se