Välkommen till Symbolrummet

Symbolrummet – ett helande och hållande rum

I symbolrummet lyfter vi fram symbolens skapande och läkande kraft. Här stämmer vi möte med inre bilder och berättelser.

Vi provar olika uttryckssätt för det symboliska – kroppen – bilden – ordet.

Avspänning är oftast en förutsättning för att komma i kontakt med de inre omedvetna processerna och ingår därför i någon form i de flesta kurstillfällena.

Symboldagar är kortare eller längre kurser i symboliska uttryck där vi samlas kring ett gemensamt tema och kontaktar vår inre källa med hjälp av meditation, dans, rörelser samt spontant måleri och intuitivt berättande.

Drömarbete i cirkelform, där vars och ens drömmar är i fokus, är en annan ingång till symbolernas värld. Vi utforskar symbolspråket och med gruppens samlade insikter tyder vi drömmens budskap och placerar det i sitt sammanhang dvs. betydelsen det har i ditt liv.

Skapande dialog ärindividuella sessioner där vi kontaktar den inre intelligensen för att få svar på frågor, klargöra samt bevittna den egna inre processen. Här tyder vi drömmar, målar, bearbetar och samtalar.

Symbolrummet erbjuder även individuella avspänningssessioner med guidad avslappning, samtal och kreativa övningar.

Kreativ avspänning är en symbolpedagogiskt arbetssätt för barngrupper i olika åldrar. Med rörelser, avslappning och visualisering får barnen vila och kraftpåfyllning för dagens uppgifter. I den kreativa processen med gestaltning av de inre bilderna – barnen målar och skriver om dem – tydliggörs det inre rummets betydelse för växande och välmående.

Litteratur:

Då lyssnar själen, Inspiration i inre Skaparrum , Ida Marie Borgström (ny utgåva 2018), Att utvecklas med symboler, Åke Högberg (1996), Symboler,sagor och metaforer, Åke Högberg (1996), Lärande och läkande i saga och bild, Majken Bahlenberg (1996), Självbilder, Annika Berg-Frykholm (2008), Att förstå drömmens språk, Montage Ullman (1996), Drömmar och drömtydning, Ole Vedfeldt ((2008), Drömtolkning, Johan Ohlson (2010) Omedveten intelligens, Ole Vedfeldt (2002)

Pågående vår 2019

Möte med skuggan, symbolmåleri lördagen den 13/4 kl. 13.00 - 17.30 i Lambohovskyrkan (se Aktuellt).

Med nya perspektiv, fristående symbolkurs preliminärt datum lördagen den 4/5 kl.13.00-17.30, Lambohovskyrkan (se Aktuellt).

Drömcirkel i Linköping: onsdag 16.00 - 18.30, 8ggr (se Aktuellt).Finns 2 platser.

Drömanalys och drömarbete individuellt: tidsbokning per telefon. 

Föreläsning: Symbolpedagogik - hälsa och växande i skolans värld, beställ via Symbolrummet (se Kreativ avspänning).

Nyhet. Reviderad utgåva 2018.

Ny bok om symbolpedagogik. Ur innehållet: Leda en grupp i helande fantasi, Sagosymboler och kunskapsbärare, Samtal kring inre rum, En andlig dimension, Pedagogik från hjärtat. Beställ här

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se