Om mig

Jag heter Ida Marie Borgström och är utbildad Symbolpedagog med terapeutisk inriktning hos Symbolon Terranova under ledning av Marie-Louise Canova samt Åke Högberg. I utbildningen ingår symbolmåleri, drömmar, sagoberättande, bildterapi samt det rituella som läkekraft.

Sedan slutet av 80-talet har jag studerat inre bilders betydelse i form av drömtolkning, psykosyntes, C.G. Jungs psykologi samt bildtolkning.

I min stressterapeututbildning hos Sverigehälsan där olika uttryckande konstarter ingick-  såsom måleri, dans, prosa och poesi -  fokuserade vi på sambandet mellan kreativitet och hälsa.

Att skapandeprocesser i färg, form, rörelser och ord hjälper människan ha kontakt med kropp, sinne och själ är en av utgångspunkterna i mitt arbete. När vi släpper vårt ensidiga tänkande till förmån för spontana känslomässiga uttryck händer det något i själen.

I min yrkesutövning som lärare har jag under flera år arbetat med kreativa avspänningsövningar. Genom mina elevers berättelser och inre bilder har jag förstått att de inre bilderna är lika betydelsefulla för barn som för vuxna. Alla mår bra av att finna sitt inre kraftcentrum och sina egna uttryck.

De inre bilderna infogar oss dessutom i ett större livssammanhang.

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se