Kreativ avspänning - helande fantasi

Skolans kreativa avspänning, som idag fått namnet helande fantasi, är en symbolpedagogisk metod som kan användas i förskole- och skolklasser, inom olika typer av barn- och ungdomsverksamhet, men lika gärna hemma tillsammans med egna barn.

Helande fantasi är en stunds vila/avkoppling i form av en inre resa där barnen får måla och berätta om sina bilder. Min upplevelse är att sådana stunder av samvaro är något barnen uppskattar mycket och ofta själva tar initiativ till.

Helande fantasi är en metod som skapar lugn och empati i grupperna, stärker elevernas arbetslust och koncentrations-förmåga. Det är en avspänningsstund som stödjer barnens självkänsla, reducerar stress och ger tid och möjlighet till inre vila och välbehövlig reflektion.

Det inre rummet, som barnen skapar under avspänning, blir en plats som de gärna återvänder till när de slappnar av på egen hand.

Metoden finns beskriven i min bok ... då lyssnar själen, Inspiration i inre Skaparrum och  ser i korthet ut på följande sätt:

  • dans/rörelser

  • avslappning/guidad inre resa

  • skaparstund i ord och bild

  • samtal kring bilderna

I boken finns texterna till några av de symboliska resor som jag guidat mina elever i och som de sedan fått gestalta, vilket resulterat i underbara bilder och berättelser.

Seminarium

I seminarieform berättar jag om mitt arbete och delar med mig av mina erfarenheter samt ger exempel ur min bok. Jag visar praktiskt i övningar hur du som pedagog kan arbeta med kreativa avspänningsövningar i din barn- eller elevgrupp.

Som seminariedeltagare får du därmed med dig egna upplevelser, vilket leder till större förståelse för processen och det blir lättare att leda den egna gruppen.

Handledning: Jag handleder kontinuerligt personal som önskar det.

"Ida Marie har en gedigen utbildning i symbolpedagogik och har gjort ett betydande och banbrytande arbete med barn i skolan. Hennes arbete lyfter fram den klokhet och intelligens som finns inom barnen och som de ger uttryck för, bara vi ger oss tid att lyssna.

Visualiseringar och fantasier är så värdefulla för oss vuxna, men framför allt är det verkligen magiskt och underbart för alla barn som genom åren fått ta del av allt detta! Då lyssnar själen är en mycket hoppfull bok, som manar till efterföljelse för alla som arbetar med barn." Åke Högberg, psykoterapeut och psykolog.

"Ingen kan göra det vackra vackrare, bara mera uppmärksammat" Elsa, 10 år.

Visdomsord och fridsamma platser formades och spred lugn i grupperna. Symbolövningarna fick praktisk betydelse och genomslagskraft i barnens dagliga liv. De blev till inre stöd, till kraft- och kunskapskällor som verkade i det tysta. Ur ...då lyssnar själen (nyutgåva 2017).

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se