Drömcirklar

En drömcirkel består av en liten grupp som träffas över tid för att lyssna till och tillsammans tyda varandras drömmar. Det är ett slutet forum för att bevara vars och ens integritet inom cirkelns gemensamma rum.

Att delta i en drömcirkel är en väg till självinsikt och förståelse för de egna relationerna. Drömmarna är en av de bästa och tillförlitligaste källor vi har för självkännedom. I drömmen är vi ärliga. Vi korrigerar och upplyser oss själva, vi jämför med tidigare upplevelser, drar slutsatser – om än symboliserade ("kamouflerade") i symbolspråkets metaforer – och vi övar framtida scenarier.

Att följa sina drömmar under en längre tid tydliggör det egna livets livsfrågor och vardagsproblematik. ”Våra drömmar sysslar inte med oväsentligheter”, säger Ole Vedfelt, författare till Omedveten intelligens och Drömmar och drömtydning, två böcker om människans medvetande och drömmen som omedveten informationskälla.

Att drömmarna är ett av de bästa verktygen för att få upp omedvetet material till ytan, menade Carl Gustav Jung, psykiater under 1900-talet, med stort intresse för sina patienters omedvetna uttryck.

Drömpionjärer under förra seklet har haft olika betraktelsesätt på drömmen och drömmens budskap. Sigmund Freud, läkare, såg i drömmen olösta problem från sina patienters barndom. C. G. Jung tog mera fasta på det prospektiva i drömmen samt dess arketypiska innehåll. Calvin Hall menade att drömmarna främst sysslar med problem från ”här och nu”. Gestaltterapeuterna gav liv åt drömmen genom att spela upp den i handling, existentialisterna tog fasta på drömmens poetiska innehåll och symbolik. Ole Vedfeldt skriver i sin bok Drömmar och drömtydning att de olika riktningarna kan ses som bidrag till hur vi löser upp drömmens metaforer till förståelse för oss själva, vilket väl stämmer överens med mina egna erfarenheter. Att måla drömmar är en annan värdefull ingång till att fånga drömmens språk.

För egen del har jag arbetat mer eller mindre aktivt med drömmar sedan slutet av 1980-talet. Intresset för den kraft som finns i inre bilder har stärkts genom åren både genom mitt arbete med egna och andras drömmar.

Att delta i en drömgrupp leder till upptäckten att mycket av drömmaterialet är allmängiltigt och därför berikande för såväl drömmare som lyssnare. Det utvecklas en mycket speciell kontakt då vi inom gruppen öppnar oss för varandra och delar det ömtåliga och mycket personliga. Drömgruppen får terapeutiskt värde i form av stöd och förtrolighet för varandras inre.

Alla vet hur det känns när en dröm får oss att stanna upp, vi känner styrkan i de inre bilderna och undrar vad de egentligen betyder. Drömmar vi minns, och drömmar som stannar kvar, är ofta betydelsefulla – många gånger berättar de om sådant vi inte ägnat uppmärksamhet fullt ut med vårt medvetna jag.

Välkommen i drömgrupp.

Pågående drömcirklar samt planerade – se under Aktuellt.

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se